Terrarystyka Terrarium - zajrzyj na aktualne, codziennie odwiedzane forum dyskusyjne!
Opisy rodzin

Rodziny:

Zdecydowaliśmy się na zamieszczenie zbiorczych opisów gatunków należących do poszczególnych rodzin modliszek. Osobne opisywanie kilkudziesięciu gatunków z rodzaju Sphodromantis kompletnie mija się z celem. W warunkach hodowlanych nie jesteśmy, i mimo dobrych chęci nigdy nie będziemy w stanie odtworzyć naturalnego biotopu owadów. Możemy go co najwyżej, mniej lub bardziej udolnie zasymulować - w tym momencie, często bardzo subtelne różnice między poszczególnymi gatunkami przestają mieć jakiekolwiek znaczenie. W warunkach naturalnych zasięg występowania i biotopy poszczególnych gatunków często pokrywają się niemal w 100% - w Tajlandii na bardzo małym obszarze, porośniętym jednolitą szatą roślinną spotkać można osobniki Hierodula sp.Tenodera sp., w Grecji obok siebie występują Rivetina beaticaIris oratoriaMantis religiosa macedonica. Często okazuje się, że kupujemy owady błędnie zaklasyfikowane do jakiegoś gatunku lub nieoznaczone - w tym momencie warunki chowu powinniśmy dobierać kierując się podobieństwem tych owadów do innych, znanych nam modliszek.

Staraliśmy się podkreślić istotne aspekty hodowli, kładąc szczególny nacisk na kluczowe według nas sprawy takie jak: rodzaj pokarmu, wilgotność i temperatury oraz cyrkulacja powietrza w terrarium, pozostawiając hodowcom dużą dowolność w wystroju samych terrariów.

Opisy te różnią się znacznie od spotykanych w sieci (zwłaszcza polskojęzycznej). Są owocem naszych wieloletnich doświadczeń i współpracy z hodowcami z całego świata. Oczywiście dalecy jesteśmy od twierdzenia, że to "jedyne słuszne" rady gwarantujące 100 % powodzenie. To, co napisaliśmy sprawdza się w naszej hodowli od dawna (nie opisujemy żadnych rodzajów i gatunków modliszek z którymi nie mieliśmy do czynienia).

Polskie nazwy pomijamy celowo, gdyż z założenia jesteśmy ich przeciwnikami.

Hodowcom, zarówno początkującym, jak i zaawansowanym polecamy prowadzenie notatek dotyczących hodowli, np. ilości i rodzaju podawanego pokarmu, odstępów między wylinkami, czasu i dat kopulacji, dat składania kokonów, warunków i czasu ich inkubacji, a także liczby młodych i przebiegu wylęgu. Jest to niezwykle pomocne w przewidywaniu wylinek, terminów wylęgu i może okazać się cenną pomocą dla innych - doświadczeni hodowcy sa w stanie określić daty składania i wylęgu kokonów oraz przechodzenia wylinek z dokładnością co do dnia.

Modyfikacja 2020-12-06 15:38
 • Losowe gatunki z bazy

  Creobroter gemmatus
  Creobroter gemmatus
  Creobroter pictipennis
  Creobroter pictipennis
  Miomantis paykullii
  Miomantis paykullii
  Pnigomantis medioconstricta
  Pnigomantis medioconstricta
  Sphodromantis viridis
  Sphodromantis viridis
 •