Wstęp do fascynującego świata modliszek

Na rząd modliszek składa się piętnaście rodzin, do których należą 434 rodzaje skupiające około 2300 opisanych gatunków. Owady wchodzące w skład tej dużej grupy taksonomicznej stanowią bardzo interesujący obiekt, tak obserwacji jak i hodowli. Jest to jedyny rząd owadów, którego wszyscy przedstawiciele bez wyjątku prowadzą drapieżny tryb życia, polując na drobne zwierzęta (niekoniecznie ograniczając się do bezkręgowców). W świecie tych drapieżców występują tak olbrzymy (mierzące kilkanaście centymetrów Paratoxodera cornicollisIschnomantis gigas) jak i liliputy (zaledwie kilkunastomilimetrowe Micromantis glaucaBolbe pygmea). Większość modliszek zamieszkuje rejony tropikalne i subtropikalne, w klimacie umiarkowanym występują nieliczne gatunki. 

Na pierwszy rzut oka uwagę zwraca charakterystyczna budowa oraz zachowanie tych owadów. Typowymi dla nich cechami jest ruchoma trójkątna głowa zaopatrzona w parę złożonych oczu (oraz położone między nimi 3 mniej widoczne przyoczka), a także przednie kończyny chwytne służące do łapania i przytrzymywania zdobyczy. Większość gatunków prezentuje "typową" dla modliszek budowę najlepiej obrazowaną przez przedstawicieli rodzajów takich jak SphodromantisStagmomantis czy Stagmatoptera. Taki właśnie wygląd najczęściej kojarzony jest z modliszkami. Jak się jednak okazuje spora część owadów z tego rzędu przybiera mocno odmienne formy, będące wyrazem adaptacji do środowiska oraz specjalizacji pokarmowej. Sporo modliszek w swoim wyglądzie daleko odbiega od przyjętego wzorca. Kształt ciała całej rzeszy gatunków w toku ewolucji uległ przemianom umożliwiającym życie i skuteczne zdobywanie pokarmu, w bardzo specyficznych niekiedy warunkach środowiskowych.

Larwa Empusa pennata
Hiszpania, okolice Madrytu

 

Można wyróżnić gatunki, które w swym wyglądzie upodobniły się do: suchych gałęzi (Popa spurca,Heterochaeta strachanii), źdźbeł trawy (Oxyophthalmellus somalicus), żywych (rodzaj Choeradodis) bądź obumarłych liści (rodzaje DeroplatysAcanthopsPhyllocraniaMetilia), kawałków kory (LiturgusaTarachodes iHumbertiella) kamieni (EremiaphiliaLigariella) bądź też kwiatów (CreboterPseudocreoboterChildonoptera,TheopropusHarpagomantisCallibia).

Subimago Humbertiella sp.
Tajlandia, Chiang Mai

 

Tak silnie rozwinięty mimetyzm występujący u części gatunków, z jednej strony chroni przed drapieżnikami, z drugiej zaś pozwala na pozostanie niezauważonym przez potencjalną ofiarę. Gatunki modliszek, u których mimetyzm nie jest tak daleko posunięty polegają na kamuflującym ubarwieniu (z reguły brązowym bądź zielonym) pozwalającym lepiej wtapiać się w otoczenie.

Modyfikacja 2011-12-11 01:53
 • Losowe gatunki z bazy

  Orthodera novaezealandiae
  Orthodera novaezealandiae
  Deroplatys lobata
  Deroplatys lobata
  Hierodula membranacea
  Hierodula membranacea
  Miomantis paykullii
  Miomantis paykullii
  Mantis religiosa - modliszka zwyczajna
  Mantis religiosa
  modliszka zwyczajna
 •