Wpływ barwy otoczenia na kolor imago modliszek Phyllocrania paradoxa

Phyllocrania paradoxa jest gatunkiem, w którym występują różne formy barwne. Spotkać można osobniki soczyście zielone, brązowe o różnych odcieniach, niemal czarne a nawet kremowo-białe. Wśród hodowców i pasjonatów modliszek istnieje wiele teorii na temat wpływu różnych czynników (np. barwa otoczenia, temperatura, wilgotność, dostęp do światła) na kolor tych modliszek. Proces wybarwiania się nie jest do końca poznany.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doświadczenie polegało na sprawdzeniu czy dobierając odpowiednią barwę otoczenia możemy wpływać na kolor imago tych modliszek. W doświadczeniu brało udział 60 modliszek, podzielonych na 3 grupy. Pierwsza – grupa kontrolna, w pojemniku hodowlanym nie miała żadnego dominującego koloru, a ścianki tego pojemnika były bezbarwne. Druga grupa – zielona, miała w pojemniku hodowlanym zielone sztuczne liście, a także trzy ściany pojemnika miały kolor zielony. Trzecia grupa – analogicznie jak w grupie zielonej. Po uzyskaniu przez modliszki wieku L5 zostały one przeniesione do większych pojemników zgodnie z przyjętą na początku doświadczenia barwą pojemnika hodowlanego. Przez cały okres wzrostu modliszki miały zapewnione następujące warunki hodowlane: 60%, 27°C w dzień, 21°C w nocy, wszystkie trzy grupy były karmione w tym samym czasie, takim samym rodzajem pokarmu. Czynnikiem różnicującym był kolor otoczenia.

Uzyskane wyniki:

 

W grupie neutralna uzyskano: 0 osobników zielonych, 2 osobniki jasnobrązowe, 5 osobników ciemnobrązowych, 1 osobnik ciemnobrązowy.

 

W grupie zielona uzyskano: 0 osobników zielonych, 2 osobniki jasnobrązowe, 5 osobników ciemnobrązowych.

W grupie brązowa uzyskano: 0 osobników zielonych, 1 osobniki jasnobrązowe, 5 osobników ciemnobrązowych, 1 osobnik ciemnobrązowy.

Na podstawie uzyskanych wyników można wysnuć następujące wnioski:

  • W żadnej z grup badawczych nie uzyskano osobników zielonych,

  • We wszystkich grupach badawczych przeważającym kolorem był kolor ciemnobrązowy,

  • W każdej z grup badawczych uzyskano taką samą liczbę osobników ciemnobrązowych – 5,

Wniosek główny:

Kolor otoczenia nie wpływa istotnie na barwę modliszek.

Niniejsza praca została przeprowadzona w ramach działalności Sekcji Terrarystycznej w Studenckim Kole Naukowym Biologów i Hodowców Zwierząt na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, pod okiem dr Mirosława Karpińskiego. Wyniki doświadczenia zostały przedstawione 03.04.12 na IX Międzynarodowym Seminarium Studenckich Kół Naukowych ŚRODOWISKO - ZWIERZĘ - PRODUKT na UP w Lublinie.

© Opracował Damian Zieliński "leviatan" na podstawie własnych doświadczeń.

 

 

Data modyfikacji: 2012-04-15 03:14