Rozmnażanie, inkubacja, odchów młodych modliszek

Rozmnażanie, inkubacja kokonów i odchów młodych

Modliszki osiągają dojrzałość płciową przeciętnie około 2-3 tygodni po wylince imaginalnej, wtedy można próbować je łączyć. Dobrze jest przedtem solidnie nakarmić samicę, ale tak czy inaczej należy liczyć się ze zjedzeniem samca podczas lub po kopulacji. Wkrótce po kopulacji samica składa kokon, z którego po kilku tygodniach inkubacji wykluwają się młode (zarówno warunki inkubacji, jak i jej czas zależą od gatunku i mogą znacznie się różnić). Niezapłodnione samice również składają kokony - nic jednak się z nich nie wykluwa. Jedynym gatunkiem rozmnażającym się partenogenetycznie jest Brunneria borealis (u niektórych innych modliszek partenogeneza zdarza się sporadycznie).

Larwa Hierodula sp.
Laos, Si Phan Don

Niestety hodowla gatunków egzotycznych wiąże się z dużym ryzykiem chowu wsobnego. O ile takie modliszki jakSphodromantis spp., można mnożyć wsobnie przez wiele pokoleń, pokoleń tyle inne po 2-3 generacjach wyradzają się na tyle, że utrzymanie hodowli bez dopływu świeżej "krwi" staje się niemożliwe.

Wielu początkujących hodowców zapomina również o tym, że samce większości modliszek dorastają znacznie szybciej niż samice (przechodzą o jedna wylinkę mniej i z reguły są mniej masywne). Ma to duże znaczenie w hodowli gatunków o dużym dymorfizmie płciowym (np. przedstawicieli rodzajów TheoprobusHymenopus). Zdarza się, że samice nie zdołają przejść jeszcze wylinki imaginalnej, podczas gdy samce padają już ze starości. Warto więc rozdzielić osobniki na etapie 4-5 wylinki, a następnie przenieść samce w chłodniejsze miejsce i ograniczyć ich karmienie. Taki zabieg pozwoli na zsynchronizowanie wylinki obydwu płci.

Modyfikacja 2018-08-19 16:49
 • Losowe gatunki z bazy

  Orthodera novaezealandiae
  Orthodera novaezealandiae
  Ceratomantis saussurii
  Ceratomantis saussurii
  Hierodula membranacea
  Hierodula membranacea
  Popa spurca - Modliszka patyczakowata
  Popa spurca
  Modliszka patyczakowata
  Sphodromantis baccettii
  Sphodromantis baccettii
 •