Poradnik rozpoznawania płci u Phyllocrania paradoxa

W tym poradniku chciałbym przedstawić kilka metod, dzięki którym można bez problemu rozpoznać płeć modliszek Phyllocrania paradoxa.

Podstawową metodą na sprawdzenie płci u modliszek jest liczenie segmentów po spodniej stronie odwłoka, zaczynając od 3 pary odnóży do końca odwłoka. Pierwszym segmentem jest ten, znajdujący się za trzecią parą odnóży, a ostatnim znajdujący się na końcu odwłoka. Liczba segmentów zmienia się w poszczególnych etapach życia modliszki. Ma to związek z wykształceniem się aparatu kopulacyjnego zarówno samca jak i samicy. Jednak ostatecznie jako imago samice mają 6 segmentów, samce natomiast 8 segmentów.

Niejednokrotnie liczenie segmentów jest dla niektórych problemem. Zdarza się, że pierwszy segment jest słabo widoczny, gdyż zasłaniany jest przez 3 parę odnóży (tak jak na zdjęciach). Ze względu na niewielką szerokość ostatnich trzech segmentów u samca, ich policzenie może być problematyczne.

Fot. Liczba segmentów u samca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Liczba segmentów u samicy

 

Istnieją także inne metody, które polegają na analizie budowy ciała modliszki. Chodzi tutaj szczególnie o kształt i budowę wyrostka na głowie, oraz kształt pronotum (przedplecza). 

Wyrostek na głowie samca jest długi, o nieregularnych brzegach, a przez jego środek można poprowadzić krzywą łamaną, ponadto zwęża się on ku dołowi. Natomiast wyrostek na głowie samicy jest krótszy, jednakowo szeroki na całej swej długości, o dosyć regularnych brzegach, a przez jego środek można poprowadzić linię prostą.

Fot. Kształt wyrostka na głowie samcaFot. Kształt wyrostka na głowie samicy
Rozpoznawanie płci na podstawie kształtu przedplecza jest bardzo proste. Pronotum samca jest wąskie, słabo wystające poza linię ciała, a w jego kształcie można odnaleźć romb. Przedplecze samicy jest szerokie, mocno wystające poza linię ciała, a w jego kształt można wpisać trójkąt. 

Fot. Kształt pronotum u samca

Fot. Kształt pronotum u samicy


Patrząc na calą budowę ciała można stwierdzić kilka rzeczy. Ciało samicy jest potężnie zbudowane, skrzydła nie wystają po za odwłok, pronotum jest szerokie, mocno wystające poza linię ciała, a czułki są krótkie. Natomiast budowa ciała samca jest delikatna, smukła, pronotum nie wystaje zbytnio poza linię ciała, skrzydła są długie mocno wystają poza odwłok, natomiast czułki są bardzo długie.

Fot. Samiec imago

Fot. Samica imagoFot. Para imago, samiec z lewej, samica z prawej


Opracowanie

Opracował Damian Zieliński "leviatan" na podstawie własnych doświadczeń.

Modyfikacja 2011-11-20 02:56
 • Losowe gatunki z bazy

  Creobroter gemmatus
  Creobroter gemmatus
  Creobroter pictipennis
  Creobroter pictipennis
  Ceratomantis saussurii
  Ceratomantis saussurii
  Oxyothespis dumonti
  Oxyothespis dumonti
  Tisma pauliani
  Tisma pauliani
 •