Ile wylinek przechodzą modliszki?

Liczba wylinek jest różna u przedstawicieli różnych gatunków i podgatunków. Najczęściej jest natomiast stała u osobników jednej populacji, aczkolwiek u niektórych gatunków, np. Stagmomantis limbata odchylenia są całkiem spore. Z zasady samce przechodzą o jedną (wyjątkowo, np. u Hymenopus coronatusPseudoxyops perpulchra, o dwie) wylinki mniej niz samice. Przykładowo jako larwa S. gastrica przechodzi 8 i 9, P. perpulchra 6 i 8, C. pictipennis 7 i 8, M. religiosa polonica 5 i 6 wylinek.

Data modyfikacji: 2014-07-27 18:57