Co oznaczają symbole L1, L2 itp.?

Są to oznaczenia kolejnych stadiów larwalnych. Pronimfy modliszek wykluwając się z kokonu przechodzą wylinkę - owada po wyjściu z kokonu określa się mianem larwy L1 (niektórzy hodowcy europejscy za L1 uznają ostatnie stadium rozwoju w kokonie - pronimfę). Po pierwszej wylince larwę określamy jako L2 itd...

Data modyfikacji: 2014-07-27 18:54